کتاب کار و کنکوری حساب دیفرانسیل و انتگرال۹۵-۹۶(جعفری کیا)

کتاب کار و کنکوری دیفرانسیل و انتگرال سال چهارم ریاضی فیزیک۹۵-۹۶(جعفری کیا) هزینه استفاده از جزوه سه صلوات. به همراه کل سوالات و مثال های مهم کتاب و سوالات امتحان نهایی و نکات کنکوری و تست های کنکور داخل و خارج کشور  

توضیحات بیشتر »

کتاب کار و کنکوری ریاضیات عمومی چهارم تجربی جعفری کیا ۹۵-۹۶

کتاب کار و کنکوری ریاضیات عمومی چهارم تجربی جعفری کیا ۹۵-۹۶ به همراه کل سوالات و مثال های مهم کتاب و سوالات امتحان نهایی و نکات کنکوری و تست های کنکور داخل و خارج کشور هزینه استفاده از جزوه سه صلوات.  

توضیحات بیشتر »